Museum Folkwang
 • Walter Peterhans

 • * 1897 Deutschland - † 1960 Deutschland
 • Nationalität DE
 • Für Walter Peterhans hält das Museum Folkwang das Urheberrecht (copyright). Anfragen an: petra.steinhardt@museum-folkwang.essen.de
 • Art_Id: 101.953
 • Art_Name_S (Name): Peterhans
 • Art_NameDetail_S (Vorname): Walter
 • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Walter Peterhans
 • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Peterhans, Walter
 • Art_SortName_S: Peterhans Walter
 • Art_MDA_S: P1
 • Art_Dating_S: 1897 - 1960
 • Art_YearFrom_N: 1.897
 • Art_YearTo_N: 1.960
 • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): * 1897 Deutschland - † 1960 Deutschland
 • Art_Nation_S: DE
 • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 19. Jh., 20. Jh.
Werke
o.T. (Stillleben mit Stoff und Muschel)
o.T. (Mädchen mit Blüte)